Share |

Мария Габриел

Необходим е реален достъп на жените до отговорни постове
В регулаторната рамка на „Хоризонт 2020“, която е в процес на обсъждане, Комисията предвижда възстановяване на реалните преки разходи
Осигуряването на бюджет за такива програми осигурява бъдещето на европейската идентичност
eXTReMe Tracker