Share |

Мария Неделчева

Необходимо е засилено сътрудничество на ниво Европейски съюз
Горският сектор също трябва да получи подкрепа по втори стълб на ОСП
ЕК възнамерява да публикува онлайн отговорите, получени по общественото допитване по темата
Продажбите са в противоречие с позицията на ЕС относно износа на оръжие
Акцент от програмата на младежите бе дискусията с Мария Неделчева
От съществено значение е борбата срещу стереотипите и насърчаване промяната на манталитета на обществото
eXTReMe Tracker