Share |

министерство на финансите

На Интернет страницата на Министерството на финансите е публикуван за предварително обсъждане работен проект на Закон за публичните финанси.
Това е позицията на Министерството на финансите по повод разпространена от български медии информация по изказване на президента на Световната банка Робърт Зелик.
За обработка на местни данъци и такси
eXTReMe Tracker