Share |

СЮЗО

В периода 6-9 юни 2012 г. в гр. Радовиш, Република Македония.
Приеха план за действие на СЮЗО за периода април – юни 2012 г.
По проект „Създаване на трансгранична мрежа между общинските експерт по проекти и програми в трансграничния регион – PM-NET”,
eXTReMe Tracker