Share |

видео

Екатерина Марчева

Здравка Чимева

д-р Диана Фетфова

Руски магазин в Благоевград

Юлия Дживджорска - актриса

Катя Марчева - директор на СОУИЧЕ.

Петър Парашкевов

Руслана Илиева - психолог

Иван Терзийски - дърворезбар, автоинструктор и майстор на музикални инструменти

Снежана Цонева - преподавател по руски език

eXTReMe Tracker