Share |

Култура

Секс по английски
Синдикат „Образование“ за пореден път констатира, че ежедневно сме свидетели на скандалния факт, че ситуацията в образователните институции е трагична и училището трайно се превръща в инкубатор за генериране на агресия и липса на толерантност.
eXTReMe Tracker