Регионална библиотека

Регионална библиотека

Телефон:
QR Code for http://blagoevgrad.info/obekt/regionalna-biblioteka
Адрес:
пл. „Георги Измирлиев“ 5
Сфера

Регионална библиотека - Благоевград е създадена през 1953 г. Тя е основна библиотека за Югозападна България с предмет на дейност: Библиотечно-информационно-обслужване; Изграждане на локална автоматизирана мрежа и осигуряване на достъп до бази данни в страната и чужбина; Поддържане на архив на местния печат и краеведската литература; Междубиблиотечно заемане; Подпомагане и координиране на дейността на библиотеките от региона.

Регионална библиотека - Благоевград е най-голямата извън-столична библиотека в Западна България по обем и качество на библиотечния фонд, по структура, по дейност, по достигнато равнище на автоматизацията. 

Библиотеката притежава и работи с 32 компютъра, локална компютърна мрежа, 6 собствени бази данни с над 400 000 библиографски записа, Интернет, компютърна връзка с Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Американския университет в България, библиотеките в Кюстендил и Дупница, Вифакс-система.

Много от библиотечно-информационните дейности са напълно или частично автоматизирани. Има изграден Интернет-център.

Благоевград е университетски град с няколко университета и колежа, като голяма част от студентите и преподавателите в тях са читатели на Регионалната библиотека.