Share |

Материали за "Общински съвет"

Февруари 14, 2018

Заместник-кмет по икономика и финанси на Община Благоевград Иво Николов, оправомощен от Кмета на Община Благоевград връща за ново обсъждане Решение № 21 на Общински съвет Благоевград като незаконосъобразно и нецелесъобразно.

Заместник-кмет по икономика и финанси на Община Благоевград Иво Николов, оправомощен от Кмета на Община Благоевград връща за ново обсъждане Решение № 21 на Общински съвет Благоевград като незаконосъобразно и нецелесъобразно.

Припомняме,че с въпросното решение съветниците не дадоха съгласие и не упълномощиха кметът на общината Атанас Камбитов, да гласува от името на общината в предстоящото редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград, насрочено за 21.02.2018 г. (сряда) от 11:00.

Февруари 6, 2018

На проведеното днес извънредно заседание на Общински съвет Благоевград, местните парламентаристи не приеха с 19 гласа „за“, 7 „против“ и 7 „въздържал се“, предложението залегнало като единствена точка в дневния ред.

На проведеното днес извънредно заседание на Общински съвет Благоевград, местните парламентаристи не приеха с 19 гласа „за“, 7 „против“ и 7 „въздържал се“, предложението залегнало като единствена точка в дневния ред.

С приетото решение, на кметът на общината, д-р Атанас Камбитов, не се дава съгласие и не се упълномощава да гласува позицията на общината по предвидения дневен ред в предстоящото редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград, насрочено за 21.02.2018 г. (сряда) от 11:00.

Юли 24, 2017

В дневния ред на предстоящата редовна сесия на Общински съвет Благоевград са включени редица точки, касаещи участието на общината в различни проекти по оперативни програми. Местните парламентаристи се очаква да дадат съгласие за участие на Община Благоевград като партньор в изпълнението на одобрени проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България” 2014-2020 г.

В дневния ред на предстоящата редовна сесия на Общински съвет Благоевград са включени редица точки, касаещи участието на общината в различни проекти по оперативни програми. Местните парламентаристи се очаква да дадат съгласие за участие на Община Благоевград като партньор в изпълнението на одобрени проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България” 2014-2020 г.

Април 28, 2017

На днешната редовна сесия на Общински съвет Благоевград бяха приети 38 от общо 39 точки. Като извънредни точки бяха гласувани две предложения на общинска администрация, касаещи участието на Община Благоевград в проекти по Оперативни програми.

На днешната редовна сесия на Общински съвет Благоевград бяха приети 38 от общо 39 точки. Като извънредни точки бяха гласувани две предложения на общинска администрация, касаещи участието на Община Благоевград в проекти по Оперативни програми.

Април 12, 2014

Общински съвет - Благоевград гласува единодушно предложението на кмета д-р Атанас Камбитов за внасяне на непарична вноска в капитала на СБАЛО „Св. Мина”.

На извънредна сесия, която се проведе днес, съветниците разгледаха четири точки. Капиталът на СБАЛО „Св. Мина” единодушно бе увеличен чрез непарична вноска под формата на сграден фонд и модерна болнична апаратура. В оборудването, монтирано през 2014 г. , влизат компютърен томограф, кобалтов апарат, томографска уредба  и други съвременни уреди за диагностика и лечение на онкозаболявания.

Декември 27, 2013

Единодушно съветниците от Общински съвет- Благоевград приеха петте точки от дневния ред в извънредна сесия.

Единодушно съветниците от Общински съвет- Благоевград приеха петте точки от дневния ред в извънредна сесия.

Местните парламентаристи се поздравиха по повод коледните празници и за близо половин час приеха направените предложения. Те бяха свързани с интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Благоевград в периода 2014-2020 година, размера на местните данъци и такси, правата на община Благоевград върху общинската част от капитала на търговските дружества и принудителното премахване на незаконни строежи от органите на общината.

Ноември 19, 2012

В Деня на отворени врати на Общински съвет –Благоевград, който се организира за първи път, 20 ученици от Езиковата и Природо-математическата гимназии, влязоха в ролята на общински съветници.

В Деня на отворени врати на Общински съвет –Благоевград, който се организира за първи път, 20 ученици от Езиковата и Природо-математическата гимназии, влязоха в ролята на общински съветници.

Инициативата се проведе по повод една година от встъпването в длъжност председател на ОбС- Благоевград на Даниела Савеклиева. Тя ги запозна с цялостната работа на текущия съвет, действащите наредби за обществения ред, за бездомните животни и други. Най-голям интерес придизвика наредбата, която регламентира вечерния час и глобите, които се поставят при неговото нарушаване.

Април 26, 2012

Голям медиен интерес предизвика днешната пресконференция на Общински съвет – Благоевград.

Голям медиен интерес предизвика днешната пресконференция на Общински съвет – Благоевград. Причината за срещата бе утрешната редовна сесия на Общински съвет. Дневният ред ще се състои от 27 точки, като ще има и една допълнителна, която е за възстановяване на земи на законните и собственици. Днес случая разгледа комисия. Повечето земи се намират в землището на с. Българчево.

Април 26, 2012

При председателя на Общински съвет Благоевград Даниела Савеклиева постъпи заявление от част от съветниците от групата “ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ - ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ".

При председателя на Общински съвет Благоевград Даниела Савеклиева постъпи заявление от част от съветниците от групата “ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ - ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ". Заявлението е подписано от Андон Тодоров, Елена Атанасова и Крум Крумов и ще бъде обявено на утрешната редовна сесия. Те напускат групата и стават независими.

Сдружение „Граждански съюз за нова България”, чиито членове са тримата съветници участва на местните избори с листата на „Зелената партия“.

Март 30, 2012

Съветникът Анатолий Антов от групата на политическа партия ГЕРБ днес подаде оставка като член на Общински съвет Благоевград.

Съветникът Анатолий Антов от групата на политическа партия ГЕРБ днес подаде оставка като член на Общински съвет Благоевград. В края на днешната сесия на Общински съвет г-н Антов заяви, че поради други ангажименти не може да продължава да бъде общински съветник и представи своя заместник Антоанета Робева.

Март 30, 2012

На редовното си заседание днес Общински съвет-Благоевград не успя да избере Омбудсман на Благоевград.

На редовното си заседание днес Общински съвет-Благоевград не успя да избере Омбудсман на Благоевград. Кандидатирани за поста бяха четирима души, но преди да се гласуват номинациите, г-н Катарджиев си направи самоотвод. Така фактическият избор се извърши измежду трима претенденти- г-жа Зоя Димитрова,г-жа Любка Начева и г-жа Живка Юрукова.

Март 30, 2012

Общински съвет-Благоевград гласува извънредно предложение на съветника от ГЕРБ Кирил Илиев за подпомагане лечението на онкоболно дете.

Общински съвет-Благоевград гласува извънредно предложение на съветника от ГЕРБ Кирил Илиев за подпомагане лечението на онкоболно дете.

Общинските съветници в местния парламент подкрепиха извънредното предложение на общинския съветник от ГЕРБ Кирил Илиев да се отпуснат 1500 лв. на 14-годишния Петър Михов, който страда от онкологично заболяване.

eXTReMe Tracker