Share |

Материали за "СЮЗО"

Април 30, 2014

В заседателната зала на хотел „Езерец“, гр.Благоевград се проведе първата работна среща по проект „СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ“.

Целта на проета е да се създадат предпоставки за въвеждане на иновативни модели за развитие на социалните предприятия. Специфичните цели на проекта са да се изгради мрежа за социално предприемачество в Югозапада България, да се проучи опита и добрите практики а социално предприемачество в Европейския съюз и възможностите за прилагането им в България и да се разработи модел за валидиране и прилагане на иновативни маркетингови стратегии на социалните предприятия.

Април 29, 2014

Сдружение на Югозападните общини започва изпълнението на проект „Създаване на мрежа на социални предприятия за прилагане на иновативни маркетингови стратегии”, финансиран по ОП „Развитие ан човешките ресурси”.

Общата цел на проекта е да се създадат предпоставки за въвеждане на инновативни модели за развитие на социалните предприятия. Специфичните цели на проекта са: да се изгради мрежа за социално предприемачество в Югозападна България; да се проучи опита и добрите практики на социално предприемачество в Европейския съюз и възможностите за прилагането им в България и да се разработи модел за валидиране и прилагане на иновативни маркетингови стратегии на социалните предприятия.

Юни 12, 2012

В рамките на форума се даде възможност за установяване на дългосрочно сътрудничество между различните заинтересовани страни на регионално ниво в Югоизточна Европа

В рамките на форума се даде възможност за установяване на дългосрочно сътрудничество между различните заинтересовани страни на регионално ниво в Югоизточна Европа – национални, регионални и местни власти, организации на гражданското общество и др., чрез размяна на идеи, знания и опит в сферата на регионалното развитие.

Сдружение на Югозападните общини представи общините – членове на организацията и изпълнените от тях проекти, чрез излагане на информационни и промоционални материали.

Април 26, 2012

Целите на конференцията са да се представят постигнатите по проекта резултати пред местните и регионални власти от трансграничният регион между Югозападна България и Югоизточна Македония.

На 27 април 2012 г. в хотел «Сириус», гр. Струмица, Република Македония., ще се проведе заключителна конференция по проект „Създаване на трансгранична мрежа между общинските експерти по проекти и програми в трансграничния регион – PM-NET”, изпълняван от Сдружение на Югозападните общини в партньорство с Центъра за развитие на Югоизточния планов регион на Македония и финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония.

Април 6, 2012

Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини, проведе редовно заседание.

Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини, проведе редовно заседание.
На заседанието беше приета община Долна баня като двадесет и петата община – член на Сдружението.

Ноември 11, 2011

В заседателната зала на х-л «Сънрайз», гр. Банско, Сдружение на Югозападните общини ще проведе работна среща по проект „Създаване на трансгранична мрежа между общинските експерт по проекти и програми в трансграничния регион – PM-NET”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония.

В заседателната зала на х-л «Сънрайз», гр. Банско, Сдружение на Югозападните общини ще проведе работна среща по проект „Създаване на трансгранична мрежа между общинските експерт по проекти и програми в трансграничния регион – PM-NET”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония.

Проектът цели да изгради трансгранична мрежа за обмен на информация за проектите на общинско ниво и да подобри ефективността при управление на проекти чрез разработване и използване на специализиран софтуер.

eXTReMe Tracker