Share |

Материали за "финанси"

Септември 20, 2011

Рекордно понижение на среднопретеглената годишна доходност до 4,40% бе регистрирано на проведения вчера, 19 септември, аукцион за продажба на 7-годишни държавни ценни книжа (ДЦК).

Рекордно понижение на среднопретеглената годишна доходност до 4,40% бе регистрирано на проведения вчера, 19 септември, аукцион за продажба на 7-годишни държавни ценни книжа (ДЦК). Постигнатата доходност на общото заявено количество книжа е 4,48%. При предходното преотваряне на седемгодишната облигация (15 август т.г.) отбелязаната доходност бе 4,53%, а най-високата доходност по тази емисия беше 6,09%, регистрирана през май 2010 година.

eXTReMe Tracker