Share |

Винопроизводителите в Югозападна България развиват успешен бизнес

Винопроизводителите в Югозападна България развиват успешен бизнес в условията на икономическа криза. Част от тях реализират активно присъствие в големите търговските вериги у нас. В същото време регистрират и сериозен износ в страни- членки на ЕС, като Унгария, Чехия и Полша. Ключът към успеха според експерти в бранша е повишаване на качеството на виното и поддържане на сравнително устойчиви, не много високи цени, съобразени с намалелите покупателни възможности както на българския, така и на европейския потребител.

eXTReMe Tracker