Административен съд даде ход по делото относно пълномощията на кмета на Благоевград

Решение № 300-МИ от 20.12.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград бе оспорено с жалби от четири партии. ПП ГЕРБ, ПП МИР, ПП Нова алтернатива и ПП Свобода оспорват решението на ОИК – Благоевград, с което отказва да прекрати предсрочно пълномощията на Румен Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград, по подаден сигнал с твърдение за нарушение на чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

В съдебно заседание жалбоподателите поддържат тезата, че решението на ОИК е незаконосъобразно.

Защитата на заинтересованата страна оспори редовността и допустимостта на жалбите, подписани от ПП ГЕРБ, ПП МИР, ПП Нова алтернатива и ПП Свобода, както и оспори жалбите като неоснователни.

Председателят на ОИК отбеляза, че оспореното решение е издадено от компетентен орган, при спазване на процедурата за произнасяне по сигнала за предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на Община Благоевград.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в срок.

Заседанието по делото се проведе при висок обществен интерес, в залата присъстваха граждани и представители на страните в спора.