Детските градини и ясли в община Благоевград възстановят работата си

От вторник 26 май

Съгласно заповед № РД-01-270 от 19.05.20г. на министъра на здравеопазването и заповед на Община Благоевград, детските градини и детските ясли ще възстановят работата си на 26.05.2020г.

Това ще стане съобразно конкретни мерки за организиране на дейностите в тях и създадена организация за осъществяването им.

Очаквайте подробности.