Новият Общински съвет на Благоевград започва работа на 14 ноември 2023г.

Тържественото  заседание ще се проведе на 14 ноември 2023г. от 10.00ч. в зала “22-ри Септември”.


Със своя заповед областният управител на област Благоевград, Мария Димова, свиква първото заседание на новоизбрания общински съвет за мандат 2023 – 2027 г.

Тържественото  заседание ще се проведе на 14 ноември 2023г. от 10.00ч. в зала “22-ри Септември”.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), първото заседание на новоизбрания Общински съвет се свиква от областния управител най-късно 14 дни след обявяване решението на Общинската избирателна комисия за избор на общински съветници. 
Новоизбраните общински съветници, кмета на общината и кметовете на кметствата, полагат клетва и подписват клетвен лист в присъствието на областния управител или негов представител, на председателя на Общинската избирателна комисия и граждани на общината. 

По закон те се заклеват в името на Република България да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на гражданите  на общината и да работят за тяхното благоденствие.

В първото заседание на новоизбраните общински съвети се провежда и процедура по избор на председател. 

До неговия избор заседанието се председателства от най-възрастния общински съветник. 
Тържественото заседание на Общински съвет Благоевград на 14 ноември 2023г. ще води Захарин Хаджийски.