Преди редовното заседание на Общинския съвет в Благоевград

Спират продажбата на общински жилища в Благоевград

Ден преди редовното заседание на Общинския съвет в Благоевград Радослав Тасков, председател на местния парламент, акцентира върху най-важните точки, включени в дневния ред.  По думите му  членовете на Комисията по икономика и инвестиционно проектиране са предложили становище, различно от предложението на кмета Илко Стоянов, в което той предлага продажбата на общински жилища да бъде спряна за неопределен срок.

„Предложението на тази комисия е продажбата на общински жилища да бъде за срок от 2 години от момента на влизане на наредбата в сила. Комисията предвижда след приемане на наредбата да се даде възможност на наемателите  3-месечен срок ако желаят да подадат заявления за закупуване на жилищата. След това вратата се затваря и няма да има възможност за закупуване. Предлага се към момента на приемане на наредбата и след влизането и в сила, всички преписки, които са започнати от общинската администрация и Общинския съвет ще бъдат довършени по досегашния ред.“

Местните парламентаристи ще дискутират и предложение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на еднократна парична помощ за стимулиране на раждането и отглеждането на деца на територията на община Благоевград. „Промяната предвижда за единия родител да има минимум 2 години постоянен адрес на територията на общината, а за втория родител се изисква минимум 6 месеца да бъде също жител на община Благоевград преди пускане на заявлението. Ако единия родител е с постоянен адрес, а другия не – има възможност веднага след раждане на детето до пускане на заявлението да се регистрира като постоянен адрес в града и ще бъде одобрен за помощта. Това е улеснение за младите родители. Срокът за разглеждане се удължава от 1 на 3 месеца. 1 месец е кратък срок, тъй като се изисква от родителите да представят редица документи. Има промяна и в срока за изплащане на помощта. Към този момент все още не е приет бюджета на общината и затова срокът за изплащане остава нефиксиран. При одобрено заявление на родителите и заложени ли са в бюджета, след това ще започне изплащане на помощта“.  Радослав Тасков бе категоричен, че към този момент няма предложения и намерения за намаляване на сумите, заложени в наредбата.

Общинските съветници ще обсъдят и предложение за приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград.

„Промяната касае намаляване на таксата за отглеждана на домашно куче, което не е кастрирано. Към момента тя е 130 лева и се предлага да бъде намалена на 30 лева. „Практиката показва, че на този етап сумата е непосилна, тя е твърде висока и това води до не плащането и  от собствениците на кучетата.“