Първият учебен ден бе посрещнат в 2400 училища в страната.

За първи път в класните стаи ще влязат 60 хиляди първокласници

Във всички училища в община Благоевград учебната година бе открита тържествено с издигане на националния флаг на Република България и химна на страната.

Талантливите деца на Благоевград поздравяваха гостите, учители и своите родители с богати танцово- музикални програми и рецитали.

Безплатните учебници до 7 клас са доставени в училищата, увериха от Министерството на образованието и науката.

През новата учебна година децата от IV и Х клас ще учат по нови програми и учебници по отделните предмети. Утвърждаването на учебниците по история за Х клас предизвика напрежение през лятото, тъй като те за първи път трябва да представят по-подробно времето на комунизма.

В одобрените първоначално учебници обаче този период от историята беше представен манипулативно, а основни процеси и събития като Възродителния процес или дейността на Държавна сигурност бяха само споменати или пропуснати. В крайна сметка авторите на помагалата трябваше да преработят текстовете за комунизма, за да бъдат одобрени окончателно учебниците от министъра на образованието Красимир Вълчев.

Освен по нови програми десетокласниците за първи път ще се явяват на национално външно оценяване. Задължителни са изпитите по български език и математика, а по желание – по чужд език и по информационни технологии. Резултатите от изпитите ще бъдат записани под формата на точки в документите за завършен първи гимназиален етап на учениците.
С оценките от задължителните изпити учениците от обединените училища, в които се учи до Х клас, ще кандидатстват за продължаване на образованието си в гимназия. В тези училища учат около 780 деца. Оценките от външното оценяване няма да фигурират в дипломата за завършено средно образование след ХІІ клас, с която се кандидатства за университет.

За първи път от тази година учениците реално могат да напуснат училище след завършването на Х клас, тъй като тогава стават на 16 години и образованието за тях вече не е задължително. С удостоверението за завършен първи гимназиален етап могат да работят, а ако решат, в бъдеще да се върнат в системата и да завършат и последните две години от средното образование. Само с тях младежите имат възможност да продължат образованието си в университет.