Стартира план за ремонт на стадион "Христо Ботев" в Благоевград

Стартира подробно геодезическо заснемане за проектиране на територията на стадион „Христо Ботев“ в гр. Благоевград.
Заснемането включва: ситуация, сгради, инфраструктура включително и прилежащите улици, дървесна растителност, подземни проводи с техните видими елементи на повърхността, характерни точки оформящи релефа и съществуващото осветление.

В следващите дни следва и геоложко проучване на земната основа.

Изследванията са част от стартиралия вече план за ремонт, реконструкция и изграждане на стадиона, който включва козирка, нова южна трибуна, както и необходимите инфраструктурни подобрения за лицензирането на "Гнездото" не само за българския професионален футбол, но и европейските турнири.