Висок риск от пожари в Югозапада

37 низови пожара са регистрирани на територията на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) от началото на годината до момента. Засегнати са общо 1606 дка иглолистни и широколистни дървесни видове, смесена растителност, треви и незалесени площи. Основната причина за възникване на пожарите продължава да е човешката небрежност при боравене с огън на открито.

Във всички териториални поделения са утвърдени годишните оперативни планове с мерките за превенция и защита на горите от пожари. До края на месец юли продължават проверките на терен от представители на РДГ, РД „ПБЗН” и служители на Предприятието за изпълнение на противопожарните мероприятия.

Специално внимание ще бъде отделено на състоянието на противопожарните просеки и минерализованите ивици. Всяка година те се почистват от растителност и почва, за да бъде спряно прехвърлянето на огъня, ако възникне пожар. За 2020 г. е предвидено изграждане на 232 097 линейни метра минерализовани ивици и 52 400 метра лесокултурни прегради, като тези дейности се изпълняват основно със собствени работници и техника на ЮЗДП.

Заради високите температури в следващите дни,  противопожарните екипи на предприятието са в 24-часова готовност за реакция на всеки сигнал. Същевременно ЮЗДП призовава всички граждани – туристи, пастири, берачи на гъби и билки, горски работници – за повишено внимание и екологична култура при боравене с огън на открито. "Във връзка с предстоящия събор на Бялото братство, апелираме участниците към спазване на противопожарните и хигиенни мерки при придвижване до мястото на събитието в Рила планина", призоваха от ЮЗДП.

Глоба до 500 лв. грози всеки, който запали огън на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Същата санкция се налага и за палене на огън извън определените от държавните горски и ловни стопанства зони.