Държавния изпит по български език и литература в област Благоевград

Задължителният за всички ученици държавен зрелостен изпит ще се проведе в понеделник /1 юни/ в 31 училища на територията на област Благоевград, като са осигурени общо 276 зали.

2492 са зрелостниците подали заявления за допускане до матурата по българки език и литература, което е с 287 по-малко от миналата година.

Заради наложените мерки за безопасност и дистанция зрелостниците ще са вместо по 15, по 10 в стая. Във връзка с това е направено повторно разпределение на залите и към първоначално определените 208 за ДЗИ по БЕЛ са добавени още 68. Съответно за втория държавен зрелостен изпит са осигурени още 75 зали и той ще се проведе в 29 училища и общо 250 зали.
 
За цялата кампания /матурата по български език и литература, втората по предмет по избор, като и третото ДЗИ по желание на ученика/ са ангажирани 1817 квестори.
 

За матурите зрелостниците и квесторите трябва да носят лични предпазни средства, като училищата домакини имат ангажимент да осигурят 10-15 процента резерв от лични предпазни средства. Така ако някой ученик си забрави маската например, от училището ще имат готовност да реагират веднага и да му предоставят такава. За да няма струпвания там, където зрелостниците са повече, ще бъдат отворени и други – 2, 3, че дори и 4 входа към сградите. На всеки вход ще има медицинско лице.
 
Важно уточнение е, че при влизането в сградите няма да бъде мерена температурата поотделно на всеки ученик. Това ще се случва само при конкретно искане, ако някой почувства неразположение.