Финал на сагата "Томов кмет на Благоевград"

Задават се частични избори за кмет на Благоевград

Тричленен състав на Върховния административен съд спря производството по административно дело до произнасянето на Конституционния съд по конституционно дело №5, образувано с искане за обявяване на противоконституционност на разпоредба от приложим по делото закон. 

Делото във ВАС беше образувано по касационна жалба на кмета на Община Благоевград срещу решение от 21.05.2020 г. на Административен съд Благоевград, с което е отхвърлена жалбата му срещу Решение № 304-МИ от 28.04.2020 г. на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Благоевград за предсрочно прекратяване на пълномощията му на кмет на община Благоевград, съобщиха от ВАС. 

Според запознати, по процедура след обявяване на решението, ВАС изпраща писмо с решението до Административния съд в Благоевград. От своя страна съдът сезира ОИК, която прекратява правомощията на кмета. 

До този момент се стигна, след като стана ясно, че Румен Томов не се е заличил като търговец в регистъра и така е нарушил разпоредби от Закона за местното самоуправление и местната власт.