Форум "Социално предприемачество" в Благоевград

20.09.2019
Сдружение на Югозападните общини проведе в Благоевград Регионален форум „Социално предприемачество“ и изложение на социални предприятия от Югозападна България.

Целта на форума бе да се популяризира концепцията за социална икономика и да се подпомогне развитието на социалното предприемачество в Югозападна България. 
Дискутираха се теми като: подобряване на нормативната база, касаеща дейността на социалните предприятия; подпомагане на социалното сближаване в региона; популяризиране на добрия европейски опит в областта на социалното предприемачество и възможностите за прилагането му в България; възможности за мобилизиране на вътрешни и привличане на външни ресурси за развитие на социалното предприемачество. 

Участие взеха над петдесет представители на общини и социални предприятия от региона. 
На изложението свои продукти представиха Общинско социално предприятие „Петрички следи“ – Петрич; Сдружение „Шанс“ за лица с интелектуални затруднения и Дневен център „Блян“ – Разлог; ЕТ „Рукия Изирова - ОрхИдея“ – с. Яворница; Социално предприятие за производство на хартиени пликове – гр. Банско; Общинско социално предприятие за озеленяване – Белица;

Общинско социално предприятие „Обществена пералня“ – Гърмен и др.
Своя дългогодишен опит споделиха и председателите на трудово производителните кооперации от региона – ТПКИ „Атанас Тешовски“ – Гоце Делчев, ПКИ „Георги Казепов“ – Сандански, ТПКИ „Антон Попов“ – Петрич, ТПКИ  „Рила“ – Благоевград.

Представителите на общините и социалните предприятия от Югозападна България излязоха с конкретни предложения за мерки, които да подобрят нормативната среда, в която работят предприятията и за механизми за подпомагане и финансиране на този особен вид предприемаческа инициатива. Те ще бъдат предоставени на централната изпълнителна и законодателна власт. 

Сдружението на Югозападните общини ще продължи да популяризира концепцията за социална икономика и да подпомага дейността на социалните предприятия от региона.
Форумът и изложението на социални предприятия са част от дейностите по проект "Моето хоби е моя професия – предоставяне на услуги за интернет бизнеси", изпълняван от СЮЗО и финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура „Развитие на социалното предприемачество“.