Кои са отличниците на матурите?

Елитни гимназии и едно селско училище

За поредна година зрелостниците от Немската езикова гимназия "Проф. Константин Гълъбов" в София имат най-добрите резултати на матурата по български език и литература - среден успех 5.64. На второ място по успех са учениците от столичното училище 73 СУПЧЕ "Владислав Граматик" - с 5.60 среден резултат, а на трето - зрелостниците от испанската гимназия в столицата - 164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес" - с 5.54.

На четвърто място по успех на матурата по български език и литература се нарежда Американският колеж в столицата с 5.51, а на пето - английската гимназия в Пловдив ЕГ "Пловдив" - с 5.50.

Следващи в класацията са ЧЕСУ "Дорис Тенеди" (5.46), СМГ "Паисий Хилендарски" (5.44), Първа частна математическа гимназия (5.41), ГПЧЕ "Йоан Екзарх" (5.38) и Първа английска езикова гимназия (5.37).

На втората матура, чийто предмет е по желание, най-висок успех имат учениците от Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски" - отличен 5.76. На второ място е Първа частна математическа гимназия с успех 5.67, а на трето - училището в смолянското село Чепинци "Христо Ботев" с 5.66. Следват ги немската гимназия "Проф. Константин Гълъбов" с 5.60 среден успех и Американският колеж - 5.58.

Според данните на министерството голяма част от зрелостниците в селското училище, които са общо 26, са държали втора матура по биология, на която се дължи и добрият резултат на училището. По информация на ведомството учителката Даниела Куцева е провела няколко пробни матури на зрелостниците.