Наближава крайният срок за участие в конкурса „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“

07.11.2019

Дирекция „Национален парк „Рила“ в партньорство с Националния дворец на децата, РУО – Благоевград, община Благоевград и Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград (ЦПЛР) за поредна година организира Националния ученически конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“.
Крайният срок за изпращане на творбите е 11.11.2019 г. (понеделник) на пощенски адрес: 2700 Благоевград, ул. „Бистрица” №1 /Младежки дом/, п.к. 152, Център за личностно и творческо развитие на децата (важи датата на пощенското клеймо).

Откриването на изложбата, отчитането на резултатите от конкурсите и награждаването ще се състои на 22.11.2019 г. (петък) в Благоевград.

Основните цели на конкурса са да се обогати екологичното образование и се активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи и да се засили интересът на младите хора към проблемите на екологията и опазването на околната среда чрез използване на художествените средства и компютърните технологии. Той трябва да насочи вниманието на младите хора към красотата и ценността на природата, да провокира въображението и креативността на участниците с цел формиране на активно гражданско поведение и чувство за отговорност към опазване на природата и биоразнообразието на територията на парка и популяризира уникалното природно богатство в парк „Рила”.
В конкурса могат да участват всички ученици от І до ХІІ клас от цялата страната, като категориите са: рисунка - І - ІV клас, V – VII клас и VIII - XII клас; разказ – V - VІІ клас; есе – VIIІ - ХІІ клас; фотография – I – XII клас; мултимедийна презентация - V – VII клас, и VIII - XII клас; приложен екодизайн – V – VII клас и VIII - XII клас.

Очакваме ученици от цялата страна да участват в отделните категории и примерни теми. Във всяка категория и възрастова група от конкурса ще бъдат връчени по една първа, втора и трета награда (диплом и предметна награда) и по две поощрения, осигурени от Дирекция „Национален парк „Рила“.