Образователното турне „Знам.бе“ минава през Благоевград

Датата за Благоевград е 15 ноември

На 13 октомври стартира образователното турне „Знам.бе“, което ще посети 30 училища в 30 от градовете на България. Турнето ще продължи два месеца, а представителите на организацията ще изминат 5000 километра с кемпер. Датата за Благоевград е 15 ноември.

Знам.бе вярват, че образованието трябва да е достъпно за всички в България и всичко, което правят те е с цел да повиши общата грамотност на населението. Тяхната мисия е да предоставят актуални за времето подходи и инструменти за учене, съобразени с интересите на младите хора.

За да бъдат максимално полезни на всяко дете в България от Знам.бе създават анкета, която ще покаже потенциалния път на развитие на всяко дете. В основата си анкетата стъпва на пет-факторния психологически модел (Big-5) за личностни черти и взима предвид рамката на Европейската комисия (ЕК) за ключовите компетентности на бъдещето. По тази начин анкетата насочва децата към 18-те отрасли в индустрията, които са заложени на глобално ниво от обединените нации (ООН).

Зад Знам.бе стоят Ангел Георгиев, който има над 12 години опит в неформално и формално образование, Виктор Балабанов – организационен психолог с над 10 години опит с обучения и Иван Йонков – с над 8 години опит в разрешаване на технически проблеми.

График на образователно турне „Знам.бе“ към днешна дата:
14 октомври:    Видин
15 октомври: Монтана
16 октомври:    Враца
17 октомври:    Перник
18 октомври:    Кюстендил
21 октомври:    Смолян
22 октомври:    Асеновград
23 октомври:    Димитровград
24 октомври:    Хасково
25 октомври:    Кърджали
04 ноември: Бургас
05 ноември: Сливен
06 ноември: Ямбол
07 ноември: Стара Загора
08 ноември: Пазарджик
11 ноември: Габрово
12 ноември: Казанлък
13 ноември: Пловдив
14 ноември: София
15 ноември: Благоевград
25 ноември: Добрич
26 ноември: Варна
27 ноември: Шумен
28 ноември: Търговище
29 ноември: Разград
02 декември: Силистра
03 декември:    Русе
04 декември:    В. Търново
05 декември:    Плевен
06 декември:    Ловеч