Община Благоевград предупреждава: "Не сядайте на пейките в парка"

20 дежурни лица от Община Благоевград продължават да съблюдават за спазване на указанията при посещение в парковете

Дежурни лица от община Благоевград продължават да съблюдават, за спазване на указанията и схеми за движение по определени маршрути в градската градина при хотел „Ален мак“, парк Бачиново и парк „Даме Груев“.

Организацията с 20 дежурни лица на ден бе създадена от Община Благоевград от 04 май 2020 г. Графикът е изготвен с непедагогическия персонал от 13-те детските градини в Благоевград , в часовия диапазон от 09,00 часа до 19,00 часа. Заместник-кметът по хуманитарни дейности д-р инж. Василиса Павлова поясни, че дежурните съблюдават за спазване на указателните табели и схеми за движение в парковете, както и за спазване на задължителните правила: носенето на предпазни маски, спазване на дистанция 2,5 м от други семейства.

Забранява се: сядането на пейки, използването на детски и спортни съоръжения и пясъчниците, употребата на алкохол.

Дежурства към Оперативния щаб са до 14 юни 2020г, при промяна в епидемичната обстановка и разпоредбите на Министерство на здравеопазването, организацията ще бъде променена.

Спазвайте указанията на служебните лица в парковете, те се грижат за Вашето здраве!