Очаквано решение на Конституционият съд по казуса с кмета на Благоевград

Задават се нови кметски избори

Конституционният съд отхвърли искането на тричленен състав на Върховния административен съд и на 63-ма народни представители от 44-тото Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Решението е прието единодушно. Казусът касае и съдбата на благоевградкия кмет Румен Томов, чийто правомощия бяха прекратени предсрочно именно заради нарушение на тази норма – затова, че не е заличил в едномесечен срок в Търговския регистър фирмата си, както и че не е уведомил за това председателя на ОбС – Благоевград и на ОИК. 

През декември миналата година на свое заседание ОИК взе решение да не прекратява пълномощията на Румен Томов. Решението бе отнесено от четири партии и коалициите до Административен съд - Благоевград, който го отхвърли. Последва обжалване във ВАС, което потвърди решението на съда в Благоевград.

След решението на ВАС, според което трябваше да се прекратят пълномощията на Томов, на свое заседание ОИК взе същото решение, а малко по-късно за временно изпълняващ длъжността кмет бе избран Ясен Попвасилев. Томов обжалва решението пред Административен съд - Благоевград, който потвърди решението на ОИК, което пък беше обжалвано и пред ВАС. Делото бе спряно до произнасяне на Конституционния съд, където Румен Томов също бе подал жалба по казуса с нарушаването на чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА. През месец май излезе и становище на Министерски съвет по казуса, според което претенциите за обяваване на противокукституционност са неоснователни и трябва да бъдат отхвърлени, а правомощията на градоначалника - прекратени.

Решението на КС ще бъде обнародвано в Държавен Вестник / следващият брой е след 5 дни / ,после решението отива във ВАС ,които призовават страните в едно заседание и потвръждават решението за отстраняване на Томов . За няколко дни решението пристига в ОИК Благоевград, които пък го изпращат в ЦИК , откъдето се информира президента, който трябва да определи дата за нови избори.