Устойчив темп на строителството в Благоевград

През второто тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 95 жилищни сгради със 121 жилища в тях и 22 254 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради/ офиси с 573 кв. м РЗП и на 82 други сгради с 28 165 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 33.8%, жилищата в тях - с 4.3% и съответната им РЗП е повече с 12.7%. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради са без промяна, но тяхната РЗП намалява с 44.6%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава увеличение с 26.2%, докато разгънатата им застроена площ бележи спад с 41.9%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 6.9%, броят на жилищата в тях - с 60.6%, а разгънатата им застроена площ - с 41.1%. Разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, бележат спад с 25.0%, а тяхната РЗП - с 34.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се намаляват с 13.7%, а разгънатата им застроена площ - с 31.1%.

През второто тримесечие на 2019 г. в област Благоевград е започнал строежът на 50 жилищни сгради с 97 жилища в тях и с 14 567 кв. м обща застроена площ, на 38 други сгради с 26 668 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради нараства с 42.9%, докато жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно с 29.2 и 17.0%. Започнатото строителство на други сгради се запазва същото, а тяхната РЗП се увеличава - със 77.8%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради бележат намаление с 29.6%, броят на жилищата в тях - със 72.9% и общата им застроена площ - с 66.7%. Броят на започнатите други сгради е без изменение, докато тяхната РЗП е по-малко с 3.8%.