Районен съд

Общото събрание на съдиите в Районен съд –Благоевград  номинира за председател на съда по реда на Закона за съдебната власт, съдия Калина Иванова, която в момента изпълнява функциите на административен ръководител в съдебната институция.  

Апелира се към всички граждани и процесуалните им представители да спазват препоръките и указанията на компетентните здравни органи за ограничаване разпространението на вирусното заболяване, като ги умолява да се въздържат от посещение в Съдебната

По постъпление на дела за 2019 г. Районен съд - Сандански е в първите 15 съдилища от общо 86 такива извън областните центрове, което го нарежда сред най-натоварените районни съдилища в страната.

Председателят Вера Коева отчете добра и натоварена предходна година 2019 година.

Районен съд – Благоевград се осъществи първият успешен за целия Софийски апелативен район видеоконферентен разпит на свидетел с Великобритания.

Subscribe to Районен съд