ЮЗУ

"Една от причините е, че завършена докторска програма в областта на педагогиката дава най-високата квалификационна степен на тези, които преподават в училищата“ – коментира за Радио Благоевград проф.

ази година Югозападният университет "Неофит Рилски" отбелязва 45 години от основаното си.

Новата академична година за студентите в редовна форма на обучение започва на 27 септември 2021 г. (понеделник).

Обявени са резултатите от проведеното на 7 юли 2021 г. първо класиране по специалности. Новоприетите кандидат-студенти трябва да се запишат в специалността, в която са приети, за да запазят мястото си в класирането.

Със заповед на ректора на ЮЗУ са преустановени присъствените учебни занятия в университета от 9 до 15 март, с изключение на вече насрочените държавни изпити, защити на дипломни работи и публични защити на дисертации, в случаите, когато е невъзможн

На тържествена церемония в Аулата на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград 160 абсолвенти, бакалаври и магистри, получиха дипломите си.

С тържествена церемония днес официално бе открита новата академична 2019/2020 година в Югозападния университет "Неофит Рилски". Празникът по традиция започна с полагане на венци и цветя пред паметника на Неофит Рилски.

Университетът провежда електронни конкурсни изпити по български език, история на България, география на България, биология и английски език.

С тържествена церемония днес бе открита новата академична 2017/2018 година в Югозападния университет "Неофит Рилски". По традиция празникът започна с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Неофит Рилски.

Държавата ще субсидира обучението в 37 държавни висши училища на 45 584 студенти, от които 38 555 за образователно-квалификационни степени след средно образование.

Subscribe to ЮЗУ