ЮЗУ

Професорът по международно право д-р Николай Марин е новият ректор на Югозападния университет в Благоевград. Той получи подкрепа от 275 гласа, а неговият опонент проф. д-р Преслав Димитров от Стопанския факултет - 64, предаде БНР.

Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява допълнителен прием на кандидат-студенти за незаети места за обучение, субсидирано от държавата  и за платено обучение от 24 юли 2023 г. 

На 5 май 2023 г. (петък) от 10:00 до 12:00 ч. катедра „Здравни грижи“ към Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ организира Ден на отворените врати за представяне на специалност „Акушерка“.

ЮЗУ “Неофит Рилски” обяви конкурс за мобилност на студенти, докторанти и членове на академичния състав за учебната 2023-2024 г, по програма “Еразъм +”.

"Една от причините е, че завършена докторска програма в областта на педагогиката дава най-високата квалификационна степен на тези, които преподават в училищата“ – коментира за Радио Благоевград проф.

ази година Югозападният университет "Неофит Рилски" отбелязва 45 години от основаното си.

Новата академична година за студентите в редовна форма на обучение започва на 27 септември 2021 г. (понеделник).

Обявени са резултатите от проведеното на 7 юли 2021 г. първо класиране по специалности. Новоприетите кандидат-студенти трябва да се запишат в специалността, в която са приети, за да запазят мястото си в класирането.

Със заповед на ректора на ЮЗУ са преустановени присъствените учебни занятия в университета от 9 до 15 март, с изключение на вече насрочените държавни изпити, защити на дипломни работи и публични защити на дисертации, в случаите, когато е невъзможн

На тържествена церемония в Аулата на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград 160 абсолвенти, бакалаври и магистри, получиха дипломите си.

Subscribe to ЮЗУ