Областен етап на Пилотната програма на ЮНЕСКО "Живи човешки съкровища"

Комисия с председател: проф. д.н. Костадин Динчев ще разгледа и оцени постъпилите предложения за попълване на националната система „Живи човешки съкровища - България“.

Четири читалища от селата Яворница, Баничан и Ваклиново и от гр. Якоруда, ще вземат участие в раздел "Традиционни празници и обреди" и в раздел „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци”.