ЕС

Парламентът прие в сряда ново законодателство относно адекватни минимални работни заплати в ЕС, което беше одобрено с 505 гласа „за“, 92 гласа „против“ и 44 гласа „въздържал се“.

Европейският парламент гласува доклад относно образователната и професионална мобилност на жените в ЕС, който подчертава необходимостта от повишаване на осведомеността относно положението на жените от всички възрастови групи в контекста на политик

Subscribe to ЕС