Административен съд – Благоевград обяви частична недействителност на избора на Общински съвет – Петрич

Съдът счете за основателни жалбите на Васил Божанин – кандидат за общински съветник от ПП СДС и на Борис Лазаров – кандидат за общински съветник от ПП ВМРО

С решение от 21.01.2020 г. Административен съд – Благоевград обяви частична недействителност на избора на Общински съвет – Петрич и върна изборните книжа на Общинска избирателна комисия – Петрич с указания за обявяване на действителните резултати в отменените части на Решение № 177-МИ/28.10.2019 г. на ОИК Петрич.

С решението съдът обявява за недействителен по жалбата на Васил Божанин избора на общински съветници, обективиран в Решение № 177-МИ/28.10.2019 г. на ОИК – Петрич в частта му по т. IV от решението, в която са разпределени мандатите за общински съветници между партиите, коалициите и местните коалиции - по отношение на ПП „СДС" и Местна коалиция „АБВ /БДЦ/“. За недействителен е обявен избора на общински съветници и по жалбата на Борис Лазаров. Решението на ОИК се отменя в частта му по т. V, в която са обявени имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, респ. е обявено разпределението на заявените предпочитания за отделните кандидати от кандидатската листа на ПП „ВМРО-БНД“. 

Със съдебния акт се потвърждава оспореното с жалби от общо шест кандидати за  общински съветници решение на ОИК – Петрич в останалите му части. В мотивите на решението съдът дава указания за обявяване на действителните резултати в отменените части на решението на ОИК.

Съдът постанови решение след проверка в съдебна зала на изборните книжа в общо единадесет секции в община Петрич и извършена съдебно-математическа експертиза.  Математическите изчисления бяха направени като към сумата от протокола на ОИК, отразяваща брой действителни бюлетини за общински съветници общо 24 107 бр., се прибави сумата от 138 бр. бюлетини, открити и счетени за действителни при проверка на изборните книжа в съдебна зала. Експертът математик пресмята, че се променя избирателна квота от 731 гласове на 735 гласове.

Доц. Китанов стигна до извода, че се променя и разпределението на мандатите между партиите и коалициите в ОбС Петрич. При преразпределението на мандатите между партиите и коалициите, при експертизата са отчетени 17 бр. бюлетини за ПП „ВМРО – БНД“, 1 бр. за МК „Никола Петков“; 3 бр. за ПП „Българска Нова Демокрация“; 3 бр. за „Воля“; 63 бр. за ПП „Съюз на демократичните сили“; 1 бр. за МК „АБВ /БДЦ/; 38 бр. за ПП ГЕРБ; 1 бр. за Коалиция „Ние, Гражданите“ и 11 бр. за Движение „ЗАЕДНО за промяна“. 

С новите данни, според експертизата, ПП „СДС“ получава два мандата вместо определения с оспореното решение на ОИК Петрич един, а МК „АБВ /БДЦ/“ вместо определените два мандата получава един.

Промяна има и при представителството на ПП ВМРО в Общински съвет Петрич. Кандидатът за общински съветник от ПП „ВМРО“ Иван Стоилков е получил повече преференции /182 бр./ от избрания за съветник Георги Стоилков /получил 176 преференции/, поради което за избран следва да бъде обявен Иван Стоилков вместо посочения за избран в решението на ОИК Георги Стоилков. 
Решението на Административен съд – Благоевград подлежи на обжалване с касационна жалба, пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.