Административен съд – Благоевград потвърди избора на Общински съвет – Струмяни

Със свое решение Административен съд – Благоевград потвърди Решение № 113-МИ/ 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия – Струмяни, с което е обявен резултатът от произведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници.

Изборният резултат бе оспорен с жалба на Добрин Йовев, кандидат за общински съветник от Местната коалиция „Обединена социалдемокрация“, като изтъкна доводи, че решението на ОИК е взето в незаконен състав, при лошо организационно- техническо обезпечаване на избора, довело до недостоверно отчитане, отразяване и манипулиране на реалния изборен резултат от подадения вот за общински съветници в изборните секции в община Струмяни.

По делото бе изготвена съдебно-математическа експертиза, която сравни данните от протоколите на всички секционни избирателни комисии в община Струмяни и протокола на ОИК Струмяни, но не установи разминаване в данните, които да се отразяват на крайния изборен резултат. Не се доказа незаконен състав на ОИК, нито неправилно отчитане действителността на бюлетини. В хода на делото не се установи при произвеждане на избора за общински съветници на община Струмяни да са допуснати съществени нарушения на Изборния кодекс, които водят до недействителността му.

Решението на Административен съд – Благоевград може да се обжалва в 7-дневен срок пред Върховния административен съд.