ЦИК назначи Районната избирателна комисия в Благоевград

Със своето решение 890-МИ, ЦИК назначи Районната избирателна комисия в Благоевград. Нейните членове са 13 и встъпва в правомощията си от 7 септември.

Председател е Мартин Христов Бусаров, зам.-председатели – Йордан Стефанов Симонски и Вилислав Кирилов Балев, секретар е Мустафа Муса Сирачки, а членове: Биляна Георгиева Петачка, Елена Иванова Панчева, Стоян Борисов Терзийски, Илия Олегов Милев, Елеонора Бориславова Атанасова, Александра Владимирова Стоянова, Владимир Колев Вачев, Светослава Илиева Терзиянова-Михайлова, Милена Димчова Велкова.