Интер експо и конгресен център предвиждат в плана за развитие на Благоевград

Общински съвет – Благоевград даде „зелена светлина“ за изработване на ПУП - ПРЗ за района на бившите казарми

„Работим по три направления: подготовка на проектна готовност на дългосрочни проекти; развитие на съществуващите ресурси, с които разполага общината и прилагане на по-голям контрол върху общинските дружества и дейности.“ Това каза  кметът на община Благоевград Илко Стоянов пред общинските съветници на извънредното заседание на общинския съвет днес.

По предложение на кмета Илко Стоянов, общинските съветници позволиха да бъде изработен Подробен устройствен план – План  за регулация и застрояване за терена на бившите казарми, собственост  на Община Благоевград. 

С 26 гласа „за“, 4 „против“ и 3 „въздържал се“ местните парламентаристи разрешиха на място да бъдат реализирани обекти с обществено значение, с което на практика се изпълнява постановление на Министерски съвет.

Част от тях са съгласно Решение №964/14.11.2016 на МС, според което Община Благоевград трябва да изгради на място Интер експо и конгресен център и музей.
По предложение на кмета Стоянов, което бе гласувано днес на извънредно заседание на ОбС, се предвижда на терена да бъдат ситуирани още парк, спортен център и православен храм.

С решението за изработване на ПУП – ПРЗ и реализиране на дейностите Община Благоевград си запазва правото на собственост на терена на бившите казарми.
Целта на ръководството на Общинска администрация е проектът за облагородяване на парк „Македония“ да бъде разгърнат в целия му потенциал, което ще бъде в полза на жителите и гостите на града.