Камерна опера с нов ръководен екип

Камерна опера започва новия творчески сезон с нов ръководен екип:

Бойко Цветанов- Директор

Милослава Йорданова- Зам. Директор

Христо Христов - Диригент

На добър час!!!