Обявено е първото класиране на новоприетите студенти за учебната 2021/2022 г. в Югозападния университет "Неофит Рилски"

Обявени са резултатите от проведеното на 7 юли 2021 г. първо класиране по специалности. Новоприетите кандидат-студенти трябва да се запишат в специалността, в която са приети, за да запазят мястото си в класирането. Неприетите кандидат-студенти автоматично участват в следващото класиране без подаване на допълнителни заявления.

Новоприетите кандидат-студенти следва да се запишат в специалността, в която са приети, като представят диплома за завършено средно образование (оригинал) и квитанция за платена семестриална такса. Документи се приемат в Учебен корпус № 1 на университета (Кандидатстудентски център - стая 1102A, ул. Иван Михайлов № 66).

Работното време на комисиите за записване е:

В делнични дни от 08.00 до 17.00 часа
В почивни дни от 09.00 до 15.00 часа

Записалите се студенти автоматично участват в следващите класирания.
В случаите, когато студентът е приет на второ или следващите желания и е удовлетворен от специалността, по която е приет, следва да подаде декларация, че не желае да участва в следващи класирания.

Прекласираният на по-предно желание кандидат, при следващо класиране не подлежи на връщане в специалността, в която е бил приет в предходните класирания.
Неприетите кандидат-студенти автоматично участват в класиранията без подаване на допълнителни заявления.

Приетите кандидат-студенти, които не са спазили определените срокове за регистриране пред Техническата комисия, губят мястото си в класирането. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.

Приет студент, прекласиран в друга специалност след първото или второто класиране, при окончателното записване във факултета заплаща изравнителна такса или му се възстановява разликата с вече заплатената такса.

На записал се при съответното класиране, но отказал се от обучение студент, се възстановяват 50% от заплатената семестриална такса.

След започване на учебната година, внесената семестриална такса не се възстановява.