Онлайн кандидатстудентски изпити в ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград

Югозападният университет "Неофит Рилски" стартира провеждане на онлайн кандидатстудентски изпити, във връзка с обявеното извънредно положение в страната и с цел ограничаване на опасността от разпространение на коронавирус COVID-19.

Приемът на онлайн заявления започва на 8 май 2020 г. (петък).

Можете да се явите на изпити по:

Български език
История на България
География на България
Математика
Биология
Английски език

Конкурсните онлайн изпити ще се провеждат всеки работен петък от 15 май 2020 г. от 14.00 ч., след подаване на заявка за изпит в електронизираната система за онлайн регистрация https://ksk.swu.bg/WebClient/

Достъпът до електронизираната система изисква задължителна регистрация чрез валидни лични данни и адрес на електронна поща, на който ще се изпращат съобщенията от университета.

След маркиране на конкретния изпит, системата автоматично изчислява дължимата такса и генерира платежно нареждане.

Таксата за явяване на един конкурсен изпит е 30.00 лв. Осчетоводяването на таксата става до 1 или 2 работни дни, след внасянето на сумата в банката.

Внесените такси за кандидатстване и явяване на кандидатстудентски изпит не се възстановяват.

Можете да се явите повече от един път на конкурсен изпит, като при балообразуването се взема най-високият резултат от всички положени изпити.

Желаещите да се обучават в Югозападния университет „Неофит Рилски“ могат да избират от 75 бакалавърски и магистърски програми след средно образование, публикувани на сайта на университета – www.swu.bg. Обучението в университета се провежда в 30 професионални направления, в областта на хуманитарните, техническите, управленските, социалните, педагогическите, правните и икономическите науки, изкуствата, здравните грижи, общественото здраве, и спорта, сигурността и отбраната и др.

За допълнителна информация можете да се обадите на следните телефони:

0882 48 48 15
0884 01 50 33
0878 82 00 64
0895 77 94 56
0893 45 92 18