Пети Литературен конкурс "Ева"

Организира се от Народно читалище "Никола Й. Вапцаров 1866" - Благоевград

Условия за участие:

-изпратените произведения да не са участвали в други конкурси и да не са публикувани на хартиени или електронни носители

-брой на произведенията: до три

-приемат се само печатни творби/по три копия от всяка/

-за участие в конкурса няма възрастови ограничения

-конкурсът няма такса участие

Произведенията се състезават в два раздела според жанровете – поезия и проза.

Необходими сведения за кандидата: трите имена, точен адрес, година на раждане, електронен адрес, телефон-поставени в отделен плик.

Конкурсните творби ще бъдат оценявани анонимно от специалисти в съответните жанрове.

 

Награди:

Първа награда-поезия/проза-100.00лв.

Втора награда-поезия/проза- 70.00лв.

Трета награда-поезия/проза-50.00лв.

Произведенията да бъдат изпращани на адрес: Благоевград 2700

 пл. Македония №1 НЧ“Н. Вапцаров-1866“ ЗА КОНКУРСА “Ева“

Или на електронна поща: chit_bl@abv.bg

 

Обявяване на резултатите и награждаване на 8 март 2022 г. на сайта  на читалището и във Facebook:

Телефон за справки 0895543036