Стартира програмата "Еразъм+" в ЮЗУ

ЮЗУ “Неофит Рилски” обяви конкурс за мобилност на студенти, докторанти и членове на академичния състав за учебната 2023-2024 г, по програма “Еразъм +”. Документи за кандидатстване могат да се намерят на сайта на висшето училище, а срокът за подаване е до 18 април. Условията за кандидатстване, за Радио Благоевград, представи Станислав Грозданов - координатор на програмата. 

 "Едно от най-важните условия е кандидатът да владее английски език на ниво B1 или езикът на приемащата страна. Студентите трябва да имат минимален успех Добър 4, от всички семестри, предхождащи кандидатстването. За преподавателите условието е да имат докторска степен. Одобрените по документи кандидати ще преминат през интервю, селекция във своите факултети. През новия програмен период програма „Еразъм+“ акцентира върху краткосрочните обмени на опит, от 30 дни за докторанти, до 60 дни за студентите" – уточни Станислав Грозданов.