Югозападният университет обявява допълнителен прием на кандидат-студенти

Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява допълнителен прием на кандидат-студенти за незаети места за обучение, субсидирано от държавата  и за платено обучение от 24 юли 2023 г. 

Условия за кандидатстване: Кандидат-студентите могат да подадат документи, ако притежават диплома за завършено средно образование и отговорят на едно от следните условия:
• имат оценка от държавен зрелостен изпит (ДЗИ), за завършилите средно образование след 2008 г., включително;
• положили са успешно кандидатстудентски изпит в Югозападен университет „Неофит Рилски“ или в друг университет.

Вече участвалите в класиранията, но неприети кандидат-студенти не заплащат такса за кандидатстване.

Университетът организира кандидатстудентски изпити по:
1. Български език
2. История на България
3. География на България
4. Биология
5. Математика
6. Английски език
7. Химия

График за провеждане на кандидатстудентски изпити:
За периода: 
• от 24 юли до 4 август 2023 г. – всеки работен ден от 13:00 часа. 
Заявления за явяване на изпит се подават от 8:00 до 12:00 часа в деня на изпита.
• от 7 август до 26 август 2023 г. – всяка сряда от 13:00 часа.

Заявления за изпит се подават от 8:00 до 12:00 часа в деня на изпита. 
Такса за конкурсен изпит – 30.00 лева.
Документите се подават в Учебен корпус № 1 (Кандидатстудентски център – зала 1102А, ул. „Иван Михайлов“ № 66). Работното време на комисията е от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа (до запълване на свободните места).

Подробна информация е публикувана на университетския сайт.