Започна дело по оспорване истинността на част от протоколите на секционните комисии в община Сандански

Административен съд – Благоевград откри производство по оспорване истинността на протоколите на четири секционни комисии в община Сандански

Административен съд – Благоевград даде ход на дело, образувано против решение №200-МИ от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Сандански, с което са обявени избраните за общински съветници в община Сандански. Михаил Златков, кандидат за общински съветник от ПП Обединени земеделци, оспорва решението на ОИК в частта, в която са обявени избраните за общински съветници от листата на ПП Обединени земеделци. Според Златков преференции, отбелязани в бюлетините за неговата кандидатура под № 4, неправилно са записани за № 2 – Антон Цанев. Жалбоподателят твърди, че отстраняване на грешките в протоколите ще доведат до промяна в поименния състав на новия общински съвет. 

Съдът откри производство по оспорване истинността на протоколите в посочени от жалбоподателя секционни избирателни комисии № 20, № 21, № 26 и № 31.

Следващото заседание по делото е насрочено за 22.11.2019 г. от 14.00 часа. 

Решението на ОИК Сандански, с което са обявени избраните за общински съветници в община Сандански, изцяло бе оспорено и от Васка Терзиева-Рачева, кандидат за общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“. Рачева оттегли жалбата си с молба до Административен съд – Благоевград от 07.11.2019 г. и производството по оспорване разпределението на мандатите в ОбС Сандански е прекратено.