Share |

68 проекта в законодателната програма на МС за второто полугодие

От тях 10 са ратификации на международни споразумения, меморандуми и договори

18 са проектите на нови закони, а останалите – за изменение и допълнение на съществуващи.
През септември министърът на финансите ще внесе за разглеждане законопроект за държавния бюджет за 2012 г., както и предложения за изменения в данъчните закони.
Предстои да бъдат разгледани три нови закона в сферата на образованието – за предучилищното и училищното образование, за науката и висшето образование, за младежта, както и проект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение.
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма ще предложи проекти на закони за туризма, за подземните богатства и за иновациите.

eXTReMe Tracker