Share |

Местна изпълнителна власт привиква безотговорни инвеститори в Златица

Тежки екологични проблеми ще разглежда Общински съвет – Златица на извънредна сесия

Заседанието е насрочено за 16.00 ч. на 31-и август, сряда. Граждански комитети, Граждански кризисен щаб и сдружени неправителствени организации са поискали среща с инвеститорите от региона, поради прояви на лоша бизнес практика и липса на социална и еколигична отговорност към околната и градската среда и местните общности.
Сред поканенените инвеститори са „Челопеч майнинг” ЕАД – за разпръскване на концентрат с тежки метали покрай жилищен квартал - гара Златица, компрометиращо съседните къщи и дворове и с вредни влияния - фини прахови частици върху дихателната система на местното население; медодобивен комбинат „Аурубис” АД – за дефектирала пречиствателна станция и изливане на опасни води в съседни месности и реки, без сигнализиране на населението за защита и превенция; „Геотехмин”АД – за извършване на геологопроучвателни работи във вододайната зона на Златица и Пирдоп при отрицателно становище на местната изпълнителна власт и местното население и опасност от заразяване на почви и води с арсен и уран.
Неправителствената екологична организация Коалиция за устойчиво развитие подкрепя справедливите искания на гражданите за опазване на природата, живота и здравето на населението и очаква местната изпълнителна власт в Златица и централната държавна администрация да дисциплинират стратегическите инвеститори в района да спазват международните спогодби и националното законодателство за околна среда и здраве в Р България, държава - член на ЕС.

eXTReMe Tracker