Share |

Превръщат Голак в туристическа атракция

Община Разлог подготвя проектно предложение за кандидатстване по Програмата за Трансгранично сътрудничество между България и Македония

Проектът с наименование “Насърчаване на устойчивия туризъм и екологията чрез партньорство” на българска територия включва обект „Панорамна алея „Стъпалата” в местността Голак, гр. Разлог”.

Подготовката на проекта е в напреднал етап при непрекъсната комуникация между представители на партньорите. В Общинска администрация гр.Разлог се проведе работна среща между екипите на Община Разлог и Община Гевгелия (Македония) – партньори по проекта с участие на кметовете на двете общини, проектантските екипи и общински служители.

Градоначалникът на Разлог инж. Красимир Герчев и неговият колега от македонската община Гевгелия - Иван Франгов споделиха важността на проекта, както и добрите партньорски взаимоотношения между сходните като население, ресурси и развитие общини.

„Трябва да имаме атрактивни места, които туристите в Разлог да посещават. Целта ни е все повече туристи да идват в града ни, както и да се засили желанието им да се върнат отново в Разлог. Проектът предвижда изграждане на панорамна алея „Стъпалата”, която води до върха на Голак – обичано и посещавано място от местните хора.”, коментира инж. Красимир Герчев кмет на Община Разлог.

Бяха представени проектантските разработки за изграждане на аналогичните два обекта в Разлог и в Гевгелия – Македония, обсъдиха се съпътстващите трансгранични дейности с целевите групи и бюджетът на проекта.

eXTReMe Tracker