Share |

Изкопите в старото депо край Сандански са зарити

установи проверка на РИОСВ - Благоевград

Изкопите в старото депо за неопасни отпадъци на община Сандански са зарити, а достъпът до терена е ограничен. Проверката на РИОСВ – Благоевград показа, че предписанията, дадени на кмета на община Сандански, са изпълнени.

Припомняме, че през юли тази година, във връзка с постъпил сигнал за нерегламентирани изкопни работи, РИОСВ провери старото депо за неопасни отпадъци на община Сандански, намиращо се в м. "Мотулица". Сигналът е бил основателен. С цел изваждане на скрап, по цялата площ на депото експертите установиха изкопи с дълбочина 5-6м. Изкопите, направени с механизация и доизземване на ръка, представляват опасност за хората, влизащи в тях. На кмета на община Сандански бяха дадени предписания , незабавно да ограничи достъпа на хора и техника до депото, а до края на м. август да зарие и подравни всички изкопи.

eXTReMe Tracker