Share |

Източен Чинар в с. Враня е най-новото обявено защитено вековно дърво

на територията на РИОСВ - Благоевград

Със заповед на министъра на околната среда и водите вековен Източен чинар /Platanus orientalis/ в санданскито село Враня е обявен за защитено дърво.Възрастта на дървото е над 300 години, височината му е около 10 метра, а всяко от трите разклонения на стъблото му има обиколка около 120см.

Съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие отделни вековни и забележителни дървета се обявяват за защитени съгласувано със собственика на имота, на който се намира дървото. От своя страна собственикът на имота е длъжен да опазва защитеното дърво от унищожаване, или увреждане, да уведомява РИОСВ за настъпили промени в състоянието на обекта, както и да съгласува с екоинспекцията всички дейности за поддържане и възстановяване на дървото.
На територията на РИОСВ – Благоевград се намират общо 32 забележителни дървета, обявени за защитени. Сред тях са Чинари, Тополи, Кестени, Дъб, Благун, Бял бор и Смърчови дървета.

eXTReMe Tracker