Share |

Министър Тотю Младенов ще направи първа копка на социален обект в община Якоруда

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще направи утре, 21 септември 2011 г., първа копка на социален обект в община Якоруда. Началото е в 13:00 часа. Обектът се реализира по Проекта за социално включване, който се финансира със заем от Международната банка за възстановяване и развитие на стойност 40 млн. евро.

Социалният обект предоставя услуги на деца от 0 до 3 г. и от 3 до 7 г., както и на техните родители. Формиране и развитие на родителски умения, мониторинг на готовността за обучение и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания са част от предоставяните услуги.

eXTReMe Tracker