Share |

Международен ден на правото да знам

Отбелязва се по инициатива на Международната мрежа на защитниците на свободата на информацията, създадена на международната среща на организациите за свобода на информацията в София (България) на 28 септември 2003 г.

Решението за обявяването му е взето в София през 2002 г. по време на организираната от Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ) международна конференция на неправителствени организации.

По време на форума е основана Мрежа на застъпниците за свобода на информацията. Денят на основаването на мрежата - 28 септември, се приема да бъде обявен за Международен ден на правото да знам.

eXTReMe Tracker