Share |

ЕК отмени процедурата срещу бавната смяна на оператора на домашен телефон

Това е четвъртата процедура в областта на съобщенията и информационните технологии

Европейската комисия прекрати процедура за забавено изпълнение на ангажименти, свързани с преносимостта на фиксираните телефонни номера. Това е четвъртата процедура в областта на съобщенията и информационните технологии, която Комисията отменя в резултат на активни действия от страна на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и останалите заинтересовани страни.

Забавянето на предоставянето на услугата - смяна на доставчика на фиксирана телефона услуга, се дължеше на факта, че част от линиите се поддържаха от по-стари аналогови централи. За да бъде отстранено нарушението, българската страна измени правилата за преносимост на географските номера и въведе набиране на градски номер с префикс „0”, селищен код и индивидуален номер. Например, потребителите в София набират „02” преди номера на търсения от тях абонат в същия град.

На 27 май беше изпратена последната допълнителна информация до Европейската комисия, с която българските власти увериха, че са предприели всички необходими действия за осигуряване на възможност за осъществяване на преносимост на географски номера за всички абонати в страната.

На 29 септември 2011 г., на основание на предоставената информация, Европейската комисия реши, че България е изпълнила задълженията си за осигуряване на преносимост на фиксирани номера, произтичащи от Директивата за универсалната услуга.

eXTReMe Tracker